Kalundborg kommune

Mindesten om befrielsen 5. maj 1945 findes i følgende byer eller lokaliteter: