Kattrup by, Buerup sogn, Kalundborg kommune

Befrielsessten i Skoven ved Kattrup by, Buerup sogn, Kalundborg kommune Befrielsesstenen står på en høj i skoven ved Kattrupvej (hvor vejen svinger). Det er vest for Bromølle Kro, 4450 Jyderup.
GPS-koordinater (link): 55.612688 11.380843
Under 2. Verdenskrig blev der ved Kattrup med faldskærme nedkastet våben og sprængstof, der blev anvendt i kampen mod en tyske besættelsesmagt. Da tyskerne blev klar over, hvad der foregik, gik de i aktion. Skovfoged Dalskov fra Kattrup, der tog aktivt del i modstandsbevægelsen, blev sammen med sine to sønner hentet af tyskerne og anbragt i Vestre Fængsel i København. Men alle tre overlevede krigen.
To frihedskæmpere, der havde været aktive ved våbennedkastningerne ved Kattrup, overlevede ikke krigen.
Det var Holger Sønderup, der omkom i koncentrationslejren i Neugamme, og Georg Quistgaard, der blev henrettet af tyskerne i Vestre Fængsel.
Til ære for disse mænd, der ofrede livet i kampen for Danmarks frihed, lod greve A.P. Bernstorff-Mylius rejse en mindesten den 4. maj 1946.
Teksten er:
9.4.1940
KÆMP FOR ALT
HVAD DU HAR KÆRT
DØ, OM SAA DET GÆLDER
4.5. 1945
GUDS FRED MED VORE DØDE
DANMARKS ROSENGAARD
De to første verselinjer er fra Chr. Richards salme: Altid frejdig, når du går. De to sidste verselinjer er fra Grundtvigs digt om slaget ved Isted i 1850: Det var en sommermorgen.
Stroferne blev grebet af hele befolkningen, da kong Christian den Tiende anvendte dem i sin tale ved Rigsdagens åbning den 9. maj 1945.