Løve by, Gierslev sogn, Kalundborg kommune

Befrielsessten i Løve by, Gierslev sogn, Kalundborg kommune Befrielsesstenen står ved Høng Landevej overfor Gierslevsvejs udmunding (bag et busstoppested ved den lukkede Gartnervej).
GPS-koordinater (link): 55.485736 11.297192
Mindestenen i Løve blev afsløret på kong Christian den Tiendes fødselsdag, den 26. september 1945.
Beboerne i hele Gierslev sogn gav bidrag til stenen, og Mads Jensen var formand for udvalget, der gennemførte stenens rejsning. Den store sten blev hentet ved Storebælt.
I overværelse af et par hundrede beboere afslørede pastor Kildeby fra Ørslev stenen bl.a. med ordene: ".... må denne sten i fremtiden opildne ungdommen, som ser den, til at gøre en indsats for vort land".
På hver side af en åben bog er indhugget:
9 APRIL                             5 MAJ
1940                               1945
Nedenunder står der i anførselstegn:
"BLADET, SOM HERREN DET VILDE.
VENDTE SIG TIT,
NAAR DET GIK DANEMARK ILDE,
VENDTE SIG BLIDT."

REJST I FREDENS AAR
PAA
KONG CHR. X's 75 AARS FØDSELSDAG.
Verset er fra Grundtvigs digt: Bladet i bogen sig vender.
Stenen blev oprindeligt sat ved Knudstrupvej syd for Lotteshøj på et sted, hvor sognerådet påtænkte at skabe et grønt område i forbindelse med anlæggelsen af en sportsplads. Men da der i stedet blev anlagt en sportsplads ved den nyopførte skole ved Bøstrupvej i 1958, blev mindestenen flyttet til hjørnet, hvor Gartnervej udmundede i Slagelse-Kalundborg landevej. Det var dengang en central placering, men nu, hvor Gartnervej er lukket for udkørsel til landevejen, står stenen lidt isoleret.