Føllenslev by og sogn, Kalundborg kommune

Befrielsessten i Føllenslev by og sogn, Kalundborg kommune Befrielsesstenen står i vejtrekanten Havnsøvej - Egemarkevej, 4591 Føllenslev.
GPS-koordinater (link): 55.724999 11.353724
Befrielsesstenen blev rejst i 1946 på initiativ af beboerne i Føllenslev sogn.
På forsiden af stenen står der:
TIL MINDE OM
DANMARKS
BEFRIELSE 5 MAJ 1945

UFRED OG VOLD TIL NORDEN KOM
TALED OS MED UDSLETTELSENS DOM
FOLKETS VILJE SOM VEJEN FANDT
FRIHED FOR DANMARK ATTER VAND

REJST AF BEBOERNE
I FØLLENSLEV SOGN
ANNO 1946
På bagsiden af stenen står der:
LÆNGE LAA JEG VED KIRKENS FOD
LEDTE VORT FOLK TIL BØN OG BOD
NU SKAL JEG VIDNE MENS SEKLER GAAR
OM HVAD ET ENIGT FOLK FORMAAR