Skoven by og sogn, Frederikssund kommune

Genforeningssten ved Skoven Forsamlingshus, Kulhus, Frederikssund kommuneGenforeningsstenen står ved indkørslen til parkeringspladsen til Skovens Forsamlingshus, Bautahøjvej 2C, 3630 Jægerspris.
GPS-koordinater (link): 55.914856 11.924122
Teksten lyder:
1864
1920
HJEM
Den side, som vender ud mod parkeringspladsen og er umiddelbart synlig, er ubeskrevet. Tekstsiden vender ind mod spotspladsen.
Meget tyder på, at det var oberstløjtnant S. J. Bang, der i sin tid ikke blot tog initiativ til at rejse mindet, men også tilvirkede det. Han var tjenstgørende i Jægersprislejren fra før 1.ste Verdenskrig indtil 1923 og var tilknyttet Skoven først som landligger, siden fra pensioneringen i 1923 som beboer. På egnen var han kendt for at have rejst mindesten for mange historiske begivenheder, ligesom han var stærkt optaget af det sønderjyske spørgsmål og Sydslesvig, som det er fortalt i bogen Landliggere i Kulhuse - og deres betydning for lokalsamfundet af Susanne Hesselkjær.
Mindet har oprindeligt været rejst et andet sted, men flyttet til sin nuværende placering efter forsamlingshuset blev bygget i 1951.
Det er også S. J. Bang, som har forfattet indskriften på genforeningsstenen i Ringsted by.