Ringsted købstad, og sogn, Ringsted kommune (1)

Genforeningssten Skc. Hans Gade, RingstedGenforeningsstenen står på den gamle kirkegård overfor Skt. Hans Gade nr. 39 i 4100 Ringsted.
GPS-koordinater (link): 55.443273 11.792521
En komite med borgmesteren som formand forestod rejsningen af genforeningsstenen i Ringsted. Der blev nedsat et arbejdsudvalg, hvis formand, stadsdyrlæge Axel Petersen, fandt på Bavnehøjgårds mark nord for Kværkeby den  sten - vist en tidligere offersten - som kunne benyttes til mindesmærket. Den lå delvist skjult i jorden. Da den blev udgravet, viste det sig at være en kæmpe på omkring 25 tons, hvorfor der skulle foretages en deling af den. Efter et par sprængningsforsøg lykkedes det, hvorved den anvendelige del af stenen på 12 tons fremkom.

Til transporten af den benyttede del af den sprængte stenkolos stillede 4. Artilleriafdeling 20 mand og 20 heste samt en stor blokvogn til gratis disposition. Mandag aften den 10. juni blev stenen læsset på blokvognen, og tirsdag morgen blev 16 heste spændt for, og den 9 km lange transport mod Ringsted kunne begynde. Der var et enkelt uheld ved Kværkeby, så først dagen efter blev transporten gennemført, og Ringsted blev nået; men det voldte en del besvær og meget slid at komme op ad skråningen fra Skt. Hans Gade til den gamle kirkegård.

Byens skoleungdom var mødt talstærk frem, og under høje råb og opsang trak de i kæder og reb. Undertiden brast et reb, så en hel række drenge »plaskede« til jorden på en gang, hvad der dog kun satte humøret og arbejdsiveren yderligere op.

På årsdagen for genforeningen, 15. juni 1921 blev genforeningsstenen i Ringsted afsløret af stadsdyrlæge Axel Petersen. Derefter fortsatte festlighederne i Lystanlægget, hvor der blev holdt tale af pastor P. Severinsen, Bringstrup og oberstløjtnant S.J.Bang, sluttede med et eventyr om den gamle Bavnehøjsten, som delvist var blevet anvendt som genforeningssten.

Det er også S.J.Bang, der har forfattet indskriften, der præger stenen over den opgående sol:
SOLGRY HAR SIGNET
DAGEN FOR DANMARK
KRIST LAD DET KENDES
NATMULM ER OMME
SØNDERJYLLAND
1864 - 1920