Skader by ogr sogn, Syddjurs kommune

Genforeningssten i Skader by ogr sogn, Syddjurs kommune Genforeningsstenen står ved krydset Åbroen-Jens Bassesvej / Hulvejen, på vestsiden af Skader Å, 8543 Hornslet.
GPS-koordinater (link): 56.354886 10.212060
Den 24. juli 1920 blev genforeningsstenen i Skader afsløret. Veteranen, R. Andersen og lærer O. Krag talte.

På stenen lyder teksten:
9 JULI 1920
SØNDERJYLLAND VUNDET
DET VAR DANMARKS MAAL
Teksten er en modificeret form af den tekst fra Brat af slaget rammet, som har været anvendt på mange genforeningssten.

I vinteren 1920 kom det i et privat selskab hos købmand Laursen, Skader på tale at rejse et genforeningsmindesmærke. Planen blev senere realiseret ved at gårdejer H. Kjærsgaard skænkede grunden, hvorpå stenen skulle stå, og stenen blev fundet i en mergelgrav uden for byen. En forårsaften blev den slæbt ind i byen af bymændene i fællesskab.