Brat af slaget rammet
Fr. Paludan-Müller skrev sangen i efteråret 1864. Kort forinden havde Danmark ved freden i Wien mistet Slesvig, Holsten og Lauenborg.
Det er slutningen af sjette og sidste vers, der gengives på mange genforeningsstene.

De fremhævede linjer - eller en modificeret form heraf - er anvendt på genforeningsstenene i
Fuglslev, Syddjurs kommune
Halkevad, Slagelse kommune,
Højby, Odense kommune,
Højerup, Stevns kommune,
Lyngby, Norddjurs kommune,
Rejnstrup, Næstved kommune,
Skader, Randers kommune,
Tårs, Hjørring kommune

Brat af slaget rammet,
kastet hårdt til jord,
ligger brudt og lammet
du, vor gamle mor.
Har du anden tanke
nu end "lid og tål",
så forkynd, o, Danmark
mig dit fremtidsmål.
..................
Kroner lykken enden,
har jeg først de tre,
drengen, pigen, vennen,
svinder al min vé.
Da til lurens toner
blusser bavn og bål:
Slesvigs land genvundet!
Det er kampens mål!