Linde by og sogn, Randers kommune

Genforeningssten i Linde by og sogn, Randers kommune Genforeningsstenen står i et trekants-anlæg i krydset Lindegårdsvej og Hulen foran Linde kirke, 8981 Spentrup.
GPS-koordinater (link): 56.532442 10.123729
Genforeningsstenen i Linde blev afsløret mandag, den 4. oktober 1920, som var 70-års dagen for kampen ved Frederiksstad.

Højtideligheden blev indledt med festgudstjeneste i kirken, hvor valgmenighedspræst V. Christensen, Mellerup, prædikede. Efter gudstjenesten samledes deltagerne omkring mindestenen, og fem unge piger i nationaldragter sang: Vaj frit vort flag ved slot og hytte, mens et nyt, stort flag gik til tops, og efter en kort tale afslørede lærer M. Andersen genforeningsstenen, idet forsamlingen istemte Kongernes Konge, hvis første linjer er benyttet som indskrift:
CIX          CX
1864        1920
KONGERNES KONGE
ENE DU KAN
SKÆRME VORT ELSKEDE
FÆDRENELAND
Som sten blev anvendt en gammel grundsten fra en dengang nedrevet gård på bygadens nordside, skænket af gårdejer S. H. Bak.