Kongernes konge
Adolph Recke skrev sangen i 1848 med musik af E. Horneman. Sangen hed oprindeligt Bøn for Danmark. Den blev sunget første gang ved en koncert i Tivoli 16. september 1848. I marts havde slesvig-holstenerne krævet, at Slesvig blev optaget i det tyske forbund. Kravet blev afvist og danske soldater blev sendt til Slesvig. Treårskrigen begyndte 9. april 1848.

Sangen blev sunget ved højtidelighederne i forbindelse med afsløring af mange genforeningssten udover landet.

Den fremhævede tekst er anvendt på genforeningsstenen på
Linde, Randers kommune

Kongernes konge! ene du kan
skærme vort elskede fædreland.

Herre, du ene
kan sejren os forlene,
værn om vort herlige og ældgamle Dan!

Slyng om os alle enigheds bånd,
send fra din himmel begejstringens ånd!
Følg du i fare
den tapre lille skare!
løft over hæren din velsignede hånd!

Kærlige fader, lyt til vor røst,
freden og friheden smykke vor kyst!
Rigdomme følge
med snækken over bølge,
marken velsigne du med rigeste høst!

Herrernes herre! mægtig og stor,
nådig du høre vort bedende kor!
Herre! du ene
kan sejren os forlene
værn om vort herlige og ældgamle Nord!