Jægerspris by, Dråby sogn, Frederikssund kommune

Genforeningssten i Jægerspris by, Dråby sogn, Frederikssund kommune Genforeningstenen i Jægerspris står overfor indkørslen til Jægerspris Slot, 3630 Jægerspris.
GPS-koordinater (link): 55.854829 11.974245
Genforeningsstenen blev afsløret ved Kong Fr. VII Stiftelse's 50-års jubilæum, den 22. juni 1924. Afsløringen overværedes af godt 3000 mennesker, deriblandt medlemmer af regeringen, stiftelsens bestyrelse og næsten 500 tidligere plejebørn.

Forstander A.J. Høy holdt afsløringstalen. Mindestenen blev afdækket af Stiftelsens "ældste" barn på 63 år sammen med Stiftelsens yngste barn.

Arkitekt Chr. Borch har tegnet indskriften:
1864 - 1920
VELKOMMEN HJEM
TIL MODERS HUS
VOR SØSTER
HJERTENSKÆRE
DØTRE AF KONG FR. VII
STIFTELSE
REJSTE DENNE STEN
1924
En mere detailjeret fortælling om genforeningsstenens historie finder du her.