Jægerspris, Frederikssund kommune
Dette er en gengivelse af historien om genforeningsstenen i Jægerspris, Frederikssund kommune. Den bygger på Johs. Vejlagers beskrivelse i hans bog "Genforeningsmindesmærkernes Historie".

Da kong Fr. VII Stiftelse på Jægerspris Slot kunne fejre sit 50 års jubilæum den 22. juni 1924, ønskede en stor kreds af forhenværende plejebørn, ældre og yngre, at skænke Stiftelsen en gave. Og efter en del forhandling blev det bestemt at rejse en genforeningssten ved Stiftelsen, da der ikke i sognet fandtes noget sådant mindesmærke.

Stenen blev fundet i et dige ved en markvej på godset og rejst umiddelbart uden for slottet ved landevejen, hvor den står i dag. En anden sten med tydelige og smukke helleristninger, som tidligere havde stået lige over for, hvor genforeningsstenen blev fundet, var nogle år før flyttet ind i slotshaven. Genforeningsstenen så betydelig mindre ud, men da den blev udgravet, viste det sig at være en anselig og smukt formet sten, der på blokvogn forspændt Stiftelsens egne heste kørtes de ca. 2 km til opstillingsstedet ved landevejen ud for slottet. Hele arbejdet blev udført af Stiftelsens egne arbejdere og funktionærer uden fremmed hjælp.

Den 22. juni 1924 blev stenen afsløret som indledning til de festligheder, der den dag fandt sted i anledning af Stiftelsens 50-årige jubilæum. Afsløringen overværedes af godt 3000 mennesker,­ deriblandt medlemmer af regeringen, Stiftelsens bestyrelse og hen ved 500 tidligere plejebørn. Daværende forstander A. J. Høy, Jægerspris, holdt afsløringstalen, og Stiftelsens ældste »barn«, en 63-årig dame, sammen med Stiftelsens yngste afdækkede mindestenen, der på hver side var flankeret af to smukke, ærværdige faner. Den ene fane var en soldaterfane, skænket Fr. VII af slesvigske kvinder i 1848, og den anden en fane, grevinde Danner skænkede til Jægerspris skytteforening i begyndelsen af 1870erne.

Det er uvist om begge faner stadigt opbevares på slottet.