Idestrup by og sogn, Guldborgsund kommune

Genforeningssten i Idestrup by og sogn, Guldborgsund kommune Genforeningsstenen står ved forsamlingshuset overfor ejendommen Kirkevej nr. 20 i 4872 Idestrup.
GPS-koordinater (link): 54.743028 11.962033
Ved en lille højtidelighed efter gudstjenesten i eftersommeren 1921 afslørede pastor Magnus Grell, Idestrup genforeningsstenen i Idestrup.

Pastor Grell havde også været initiativtager til rejsning af stenen, ligesom det var ham, der bestemte indskriften på stenen:
1864
SØNDER
JYLLAND
1920
NU FOR DANMARK
ER FORAARETS
TID
Nederste del er citat af M. Rovsings sang Der er håb i vort bryst.