Der er håb i vort bryst
Sangen er af M. Rovsing.

Sidste linje i 6.te vers er anvendt på indskriften på genforeningsstenen i
Idestrup by og sogn, Guldborgsund kommune
Skodborg I, Vejen kommune.

De to første linjer i 3.die vers er anvendt på indskriften på genforeningsstenen i
Skodborg I, Vejen kommune.

Der er håb i vort bryst; thi da Herren os slog,
så i knæ for den stærke vi faldt,
det et ridderslag var, og på korsfarertog
gå vi frem mod vort mål gennem alt.

Vi vil frem gennem spot, gennem nød, gennem blod,
til vor fremtids forjættede land,
vi vil lande på ny med en lykkelig fod
hist på Slesvigs velsignede strand.

Vi har lyttet i natten mod øst og mod vest
efter fjed af en kommende ven,

vi kun hovslag fornam af den pilsnare hest,
der bar løgnen blandt folkene hen.

Lad dem glemme os kun på vor ensomme vagt!
Lad dem vie til døden os ind!
Ved den gryende dag skal de se, hvilken magt
der er lagt i det trofaste sind.

Da vor morgensang sværdet skal synge mod sky,
mens vor fane sin vinge slår du!
Den skal flyve med os imod sejren på ny
eller hjem gennem døden til Gud!

Ja! når dagen den gryr, da vær oppe vort håb,
og slå ud dine vinger til strid,
og som lærken synger ud over fjendernes råb:
Nu for Danmark er forårets tid!

O! I mænd, som har følt, at Gud Fader os slog,
og at hjertet blev stort ved hans slag,
værer med på vort dejlige korsfarertog,
ud til Slesvigs befrielsesdag!