Agerskov by og sogn, Tønder kommune

Genforeningssten i Agerskov by, Agerskov sogn, Tønder kommune Genforeningsstenen står i et anlæg overfor ejendommen Hovedgaden nr. 46, 6534 Agerskov.
GPS-koordinater (link): 55.129903 9.135900
Genforeningsstenen i Agerskov blev afsløret søndag, den 15. juni 1930 af gårdejer M. Refslund Poulsen, Bovlund, der også holdt afsløringstalen i overværelse af en forsamling på ca. 600 mennesker.

Deltagerne samledes efter afsløringen i kroens have, hvor overlærer Hansen, Gråsten talte.

Gæster fra Lolland-Falster deltog i højtideligheden, der sluttede med, at forsamlingen sang Kongernes konge.

I stenens forside er øverst indhugget det sønderjyske og det danske våbenskjold med følgende tekst nedenunder:
1920
EFTER LÆNGSELSFULDE AAR
VANDT DANSKHED FREM
TIL FRIE KAAR
OG STENEN HER
SOM MINDE STAAR.
På stenens bagside står der:
SAT AF AGERSKOV SOGNEBEBOERE
1930