Ærøskøbing købstad og sogn, Ærø kommune

Genforeningsminde i Ærøskøbing købstad og sogn, Ærø kommune Genforeningsanlægget er placeret midt på torvet ud for det gamle rådhus i 5970 Ærøskøbing.
GPS-koordinater (link):
Genforeningsmindesmærket i Ærøskøbing blev afsløret  den 14. marts 1920 af borgmesteren.
Mindesmærket er formet som 4 sten placeret mod de 4 verdenshjørner og anbragt midt på torvet ud for det gamle rådhus.
Initiativet til og virkeliggørelse af mindet var kunstmaler Sophus Poulsen, så ham tilkommer æren for Danmarks første genforeningsmindesmærke. Det eneste, der bærer årstallet "1919".
Vestre og østre sten er med symbolsk ornamentik, formet om årstallet "1864" resp. "1920".

Nordre sten er tekstet således:
I AARET
1919 I FREDENS
AAR
VED INDGAN
GEN TIL EN NY TID
PLANTEDES BYENS
BORGERE DETTE
TRÆ
Teksten på den søndre sten:
TIL MINDE OM
AT VORE BRØDRE
SØNDEN AA EFTER
55 AARS ADSKILLEL
SE ATTER GENFORENE
DES MED DANMARK
Læs eventuelt gengivelsen af Vejlagers detaljerede beretning om genforeningsmindet.