Vrå by og sogn, Hjørring kommune

Genforeningssten i Vrå by og sogn, Hjørring kommune Genforeningsstenen står i anlægget Lunden, Lundensgade, Vrå - nordvest for flagstangen i Lunden, 9760 Vrå.
GPS-koordinater (link): 57.352284 9.942703
Torsdag, den 15. september 1922 blev genforeningsstenen i Vrå afsløret. Festen skulle være indledt med, at alle skolebørnene med deres lærere blev samlet omkring mindestenen, men på grund af regnvejr forsamledes børnene i stedet i Hovedskolen, hvor børnene sang Henrik Pontoppidans genforeningssang.
Om eftermiddagen samledes byens og omegnens beboere i anlægget, hvor provst J.N.A. Kjær, Vrå talte og afslørede mindestenen, hvorefter der var festligt samvær med 200 deltagere på det daværende Poulsens Hotel. Sognets veteraner var festens æresgæster. Her talte udover provst Kjær, Chr. Hjortholm, Sørensen Saksager og dyrlæge Jensen.

Provst Kjær var ophavsmand til udsmykningen på stenen, der er en gengivelse af Lorens Frølichs tegning af dronning Thyra, støttende sig til ledet, skuende ud over landet, og i tilknytning hertil teksten:
LEDDET HÆNGT
GUD VANGEN HYRE
1920
Teksten stammer fra den gamle sang om sikringen af Danmarks sydgrænse: Danmarks, dejligst vang og vænge af Laurids O. Kock.
Hele projektet begyndte med, at man ved udgravningen til en viadukt under banelinjen syd for Vrå stødte på den store, lyse granitsten med en glat flade og tydelig spor af skurestriber fra istiden. Nogle fik den tanke, at stenen kunne anvendes som mindesten, og derfor blev der nedsat et firemands-udvalg, som sammen med den tilsynsførende ingeniør ved viaduktbyggeriet sørgede for transport og opstilling, medens indhugningen blev foretaget af billedhugger Gøderum, Hjørring.