Vrå by og sogn, Hjørring kommune

Genforeningssten i Vrå by og sogn, Hjørring kommune Genforeningsstenen står i anlægget Lunden, Lundensgade, Vrå - nordvest for flagstangen i Lunden, 9760 Vrå.
Sidst i september 1921 blev genforeningsstenen i Vrå afsløret. Festen blev indledt med, at alle skolebørnene med deres lærere samledes omkring mindestenen, hvor børnene sang Pontoppidans genforeningssang. Om eftermiddagen samledes byens og omegnens beboere i anlægget, hvor provst J.N.A. Kjær, Vrå talte og afslørede mindestenen, hvorefter der var festligt samvær på den daværende Gæstgivergaard. Sognets veteraner var festens æresgæster.

Provst Kjær var ophavsmand til udsmykningen på stenen, der er en gengivelse af Lorens Frølichs tegning af dronning Thyra, støttende sig til ledet, skuende ud over landet, og i tilknytning hertil teksten:
LEDDET HÆNGT
GUD VANGEN HYRE
1920
Hele projektet begyndte med, at man ved udgravningen til en viadukt under banelinjen syd for Vrå stødte på den store, lyse granitsten med en glat flade og tydelig spor af skurestriber fra istiden. Nogle fik den tanke, at stenen kunne anvendes som mindesten, og derfor blev der nedsat et firemands-udvalg, som sammen med den tilsynsførende ingeniør ved viaduktbyggeriet sørgede for transport, opstilling og indhugning.