Voer by og sogn, Norddjurs kommune

Genforeningssten i Voer by og sogn, Norddjurs kommune Genforeningsstenen står ved krydset Voer Færgevej og Voer Gade, 8950 Ørsted.
Daværende sognepræst J.A.Ohrt, Voer, lod i genforeningsåret rejse en ret stor, trekantet sten, som sad i kirkegårdsdiget. Præstegårdens naboer hjalp til med at slæbe den fra diget til et lille buskads, et overgroet gravsted, hvor den rejstes. Præsten aftalte med stenhugger A.C. Jensen, Randers at indhugge indskriften:
SØNDERJYLLAND
FRAREVET 1864
GENGIVET 1920
Da det ikke blev gjort til genforeningen, lod præsten stenen påmale en hvid medaljon med årstallet i sorte taltegn.

Så sent som august 2011 var stenen uden indhugget indskrift, ligesom man ikke er i stand til at skelne noget tal eller bogstav.