Vestbirk Efterskole, Østbirk sogn, Horsens kommune

Genforeningssten i Vestbirk Efterskole, Østbirk sogn, Horsens kommune Genforeningsstenen står i Vestbirk Efterskoles have, Søvejen 6, Vestbirk, 8752 Østbirk
Ved den tidligere Højskoles elevmøde lørdag, den 24. juni 1922 blev genforeningsstenen i Vestbirk afsløret. Stenen tjener tillige som minde for de faldne elever fra Højskolen (dobbeltsten).

Kunstmaler Aage Jørgensen, København har tegnet udsmykning og inskription, som på forsiden under fredsduen lyder således:
1920
DET ER SKET AF HERREN
OG UNDERLIGT FOR VORE ØJNE

MED SNILDE HÆNDER OG VÅGEN ÅND
I VANDT DET TABTE TILBAGE
De første linjer er fra Salmernes Bog, Davids salme nr. 118, hvor det i vers 23 i den seneste oversættelse hedder: Det er Herrens eget værk, det er underfuldt for vore øjne.
Samme skriftsted er anvendt i Døstrup, Tønder kommune.

Nederst korsmærket i en stiliseret laurbærkrans.

På bagsiden af stenen mindes de faldne:
Vestbirkelever
faldne i Verdenskrigen
1914 - 1918
Christen Findahl                             Christian Lebeck
Brøndlund                                   Kastrup

Nis Nissen                                              Frederik Budde
Nr. Hostrup                                               Bæk