Vejrumbro by, Vejrum sogn, Viborg kommune

Genforeningssten i Vejrumbro, Viborg kommuneGenforeningsstenen står hvor Fælledvej munder ud i Hovedgaden, foran forsamlingshuset
i Vejrumbro by, 8830 Tjele.
GPS-koordinater (link): 56.441532 9.558164
Den 10. juli 1921 rejstes og afsløredes genforeningsstenen i Vejrumbro. Efter rejsningen var der festligt samvær i forsamlingshuset.

Gårdejer Martin Levring, Vejrum var hovedkræften bag rejsning af stenen. Hans fader havde været med i krigen i 1864 ved Dannevirke og Dybbøl. Under tilbagetoget fra Dannevirke var han blandt de soldater, som spændte sig selv for en kanon, som stod efterladt på vejen uden forspand. Sønnens store interesse og arbejde for at rejse en genforeningssten får derfor en særlig betydning.

Det var billedhugger Numelin, Viborg, der indhuggede udsmykning og indskrift. Inden i omridset af det danske våbenskjold står:
:NAAR : TRÆET :
: FULDT : AF :
: BLOMSTER:
: 1864 : STAAR : DET: 1920 :
: SKAL : MIN :
: HJEMKOMST :
: MELDE :
Indskriften er to lidt forandrede linjer fra H.C. Andersens sang: Det gamle træ, o, lad det stå, og hentyder til, at stenen stod oprindeligt under et lindetræ, og hjemkomsten, genforeningen, fandt sted, da det var højsommer. Det var i øvrigt meningen, at sangens to sidste linjer skulle have været indhugget, men af pladshensyn måtte de udelades. For øvrigt ville linjerne jo også have været noget misvisende, så længe linden var nyplantet.