Vadsby by, Sengeløse sogn, Høje-Tåstrup kommune

Genforeningssten i Vadsby by, Sengeløse sogn, Høje-Tåstrup kommune Genforeningsstenen i Vadsby står ved gården Vadsbylund, hvor vejene Agesholmvej-Højvangsvej-Vasby Hovedgade støder sammen, 2640 Hedehusene
Genforeningsstenen i Vadsby blev afsløret den 25. juli 1925, hvor grosserer Marboe og lærer Hernø talte. Lærer Hernø havde også været primus motor i rejsningen af stenen, som bærer en indskrift, forfattet af lærer Hernø:
1864 - 1920
MAATTE ALTID DETTE MINDE
DANMARK FRIT OG UDELT FINDE
Teksten er i dag udvisket og ulæselig.