Ulkebøl by og sogn, Sønderborg kommune

Genforeningssten i Ulkebøl by og sogn, Sønderborg kommune Mindestenen står foran Ulkebøl Kirke, Ulkebøl, 6400 Sønderborg.
Det er teksten på bagsiden, dvs. den side, der vender ind mod kirken, der viser, at der også er tale om en genforeningssten:
GENFORENINGSAARET
1920
På forsiden af stenen står stenens hovedbudskab:
DENNE STEN REJSTES
TIL MINDE OM 76 MÆND
HER FRA ULKEBØL SOGN
FALDEN
LANGT FRA HJEM OG KÆRE
I DEN STORE KRIG
1914-1918

GUDS FRED MED DE DØDE