Ulkebøl by og sogn, Sønderborg kommune

Genforeningssten i Ulkebøl by og sogn, Sønderborg kommune Mindestenen står foran Ulkebøl Kirke, Ulkebøl, 6400 Sønderborg.
GPS-koordinater (link): 54.926286 9.831203
Det er teksten på bagsiden, dvs. den side, der vender ind mod kirken, der viser, at der også er tale om en genforeningssten:
GENFORENINGSAARET
1920
På forsiden af stenen står stenens hovedbudskab:
DENNE STEN REJSTES
TIL MINDE OM 76 MÆND
HER FRA ULKEBØL SOGN
FALDEN
LANGT FRA HJEM OG KÆRE
I DEN STORE KRIG
1914-1918

GUDS FRED MED DE DØDE