Ugilt by og sogn, Hjørring kommune

Genforeningssten i Ugilt by og sogn, Hjørring kommune Genforeningsstenen står i Frk Rottbølls Plantage overfor ejendommen Ugiltvej 464, 9870 Sindal.
(Foto: Kurt Sortkjær)
GPS-koordinater (link): 57.425113 10.148981
I efteråret 1920 rejste Ugilt sogns beboere efter tilskyndelse af førstelærer K. P. Hollesen, Linderum, en genforeningssten i "Frk Rottbølls Plantage", og da førstelæreren var formand for sognets venstrevælgerforening, henvendte han sig til formændene for sognets øvrige politiske foreninger for at undgå ensidigt politisk skær omkring projektet.

Til mindesten benyttedes en smal granitsten, der lå som skelsten mellem præstegården og naboens mark. Den blev transporteret til opstillingstedet. Der står den omgivet af en stensætning af mindre sten. Som baggrund var en cirkelformet plads, beplantet med ædelgran.

Om eftermiddagen den 17. december 1920 blev genforeningsstenen afsløret af førstelæreren, der holdt en kort tale.

Teksten lyder således:
SØNDERJYLLAND
TABT                       1864
GENVUNDET       1920
Ved den efterfølgende sammenkomst om aftenen i forsamlingshuset var sognets veteraner æresgæster.