Ubberup by, Tømmerup sogn, Kalundborg kommune

Genforeningssten i Ubberup by, Tømmerup sogn, Kalundborg kommune Genforeningsstenen står, hvor Ubberupvej munder ud i Tingvej i Ubberup, 4400 Kalundborg.
Alle Ubberup bys borgere ønskede i fællesskab at rejse et minde, der for kommende slægter kunne være et synligt minde om Sønderjyllands genforening med Danmark.

En velegnet sten blev fundet ved den søndre side af det gamle rettersted Keldebjerg, vest for byen. Den blev på en stenslæde forspændt fire heste kørt til bymændenes gamle samlingsplads, bystævnet, midt i byen. Ved stenen blev rejst en flagstang, men den findes ikke på den nuværende plads.

Lørdag, den 10. juli 1920 blev genforeningsstenen i Ubberup afsløret i overværelse af så godt som alle byens borgere. Sognepræst J.P.P. Rønild og friskolelærer B. Thomsen talte.

Indskriften, som byens folk i samråd har bestemt, blev indhugget efter tegning af kunstmaler Joh. Lembeche, Andaks:
SØNDER-
JYLLANDS
GENFORENING
MED
DANMARK
1920