Tvede by og sogn, Randers kommune

Genforeningssten i Tvede by og sogn, Randers kommune Genforeningsstenen står mellem Møllevejs og Gammeljords udmunding i Udbyhøjvej i Tvede, 8930 Randers NØ.
GPS-koordinater (link): 56.545065 10.169293
På initiativ af repræsentanter for Kirkeligt Samfund af 1898 blev der rejst en genforeningssten i Tvede.

Den 15. juli 1920 afholdtes afsløringsfest med taler af sognepræsten Johs. Talleruphuus og maler Th. Hoffmann.

Som indskrift har man benyttet linjer af N.F.S. Grundtvig:
Genforeningen
d. 15. Juni 1920
Brudt og delt
kan atter vorde helt
Den samme tekst findes på genforeningsstenene i Virring, Skanderborg kommune og Reerslev, Kalundborg kommune.

Stenen lå som grundsten i kirkegårdsdiget, men kirkeejeren, hofjægermester C.C. v. Folsach til Gesinggaard, gav tilladelse til, at den måtte benyttes til mindesten, der oprindeligt blev rejst foran forsamlingshuset.