Truelsmosegård, Kærum sogn, Assens kommune

Genforeningssten i Truelsmosegård, Kærum sogn, Assens kommune Genforeningsstenen står i en lille lund på Strandbjerg, der er en del af Truelsmosegårds jorder, Skovsbjergvej 22, Kærum sogn, 5631 Ebberup.
Der er ikke adgang til stenen, da den er omgivet af dyrket jord.
Proprietær L. Andersen, Truelsmosegård hilste sønderjyderne på afstemningsdagen, 10. februar, ved at hejse et nyt, mægtigt flag på sin ejendoms højeste og smukkeste punkt: »Strandbjærg«. Sikker på afstemningens resultat afslørede han tillige en mindesten på 4 tons for genforeningen ved en privat festlighed, hvor han med familie samledes omkring genforeningsstenen.
Symbolikken er: Dragen er fældet og Sct. Jørgen har sejret ved retfærdighedens sværd.

Teksten nedenunder lyder:
MOD URET, VOLD OG TVEDRAGTS ONDE FÆRD
VORT FOLK MED TROSKAB STEDSE FØRE SVÆRD
1864 - 1919
Stenen var både den først rejste på Fyn og den eneste i hele landet - foruden mindesmærket i Ærøskøbing - som bærer årstallet 1919. L. Andersen fortalte dengang i en lille, trykt redegørelse, at han gav sig selv det løfte, da han første gang i året 1909 - efter han havde købt gården Truelsmose - så ud over Lillebælt med det tabte land i baggrunden, at han ville rejse en sten til minde om Sønderjyllands genforening med moderlandet.

Jeg har gengivet den omtalte beretning på en særskilt webside, som du kan linke til her.

Mindestenen, der er en gammel overliggersten til en gravhøj, er fundet på en mark tæt udenfor en af gårdene i Ebberup Banker