Trøstebrev til Danmark
Grundtvig skrev dette brev i 1864 efter nederlaget ved Dybbøl.

Det er anvendt på genforeningsstenen i Vium, Silkeborg kommune.

Danmark! gamle Helte-Moder!
Havfru, født af Bølgen blaa!
Gøte kalder sig din Broder,
Nor i Nør giør ligesaa,
Dog Høinordens Kæmper tænke
Lidt kun paa, at du er Enke.
..........
Skal der spørges: jeg alene,
Aflægs Skjald paa Gravens Rand,
Turde mellem Bautastene
Aande Liv ved Dødens Strand,
Turde vente af Guds Naade
løft i Solglands Danmarks Gaade!