Tostrup by, Sønderholm sogn, Aalborg kommune

Genforeningssten i Tostrup by, Sønderholm sogn, Aalborg kommune Genforeningsstenen ligger i Hasseris A, øst for broen i Tostrup by, 9240 Nibe. (Foto: Birte Ambirk).
Jeg gengiver, hvad Johs. Vejlager skrev i Genforeningsmindesmærkernes Historie fra 1939:

En å, hvis vand klukkende skvulper om og over større og mindre sten, slynger sig bugtende gennem Tostrup By, der ligger fredeligt, halvt gemt mellem høje, lyngklædte bakker. Og i en af  åens største Sten, som ligger, så den kan ses af alle vejfarende, er der af en ung mand, Carl Larsen, søn af gårdejer Anton Larsen, Tostrup, indhugget:
SØNDERJYLLAND
9 - 7 VUNDET 1920
.......... og dette paa sin vis enestående og ejendommelige genforenings-mindesmærke har siden 9. Juli 1920, til hvilken dag ordene var indhugget i stenen, ligget som åens glædesbud om en lykkelig stund, der sent vil glemmes i vort folks historie.

I dag må jeg tilføje, at teksten på stenen er overordentlig vanskelig at tyde.