Toftebjerg by, Samsø sogn og kommune

Genforeningssten i Toftebjerg by, Onsbjerg sogn, Samsø kommune Genforeningsstenen står på toppen af en høj midt i Toftebjerg by, 8305 Samsø. Hvor Sønderstræde munder ud i Smedestræde (hovedgaden) fører en sti op til højen.
GPS-koordinater (link): 55.877726 10.608979
Genforeningsstenen i Toftebjerg by blev uden nogen afsløringsfest opstillet i juli 1920.

Lærer L. M. Christiansen har forfattet indskriften:
HER BLEV JEG SAT PAA BYSTÆVNETS STED
AT VIDNE FOR KOMMENDE SLÆGTER
DANSKE VAR BRØDRENE SØNDEN FOR AA
OG DANSKE FOR EVIG DE BLIVE!
I de to første linjer i indskriften gemmer sig en omskrivning af Grundtvigs digt på Odden kirkegård til minde om Prins Kristian's forlis i 1808.

Højen, hvor bystævnet i sin tid havde haft sin plads, kaldes Enighedshøj. Stenen er fundet på Nordby Hede og er en vandreblok af rødligt granit, på hvis bagside der findes en af de største skureflader, der er fundet her i landet. Fladen er næsten poleret, men skurestriberne kan dog tydeligt iagttages. Isskuringen har fundet sted i hele stenens udstrækning.