Tebbestrup by, Haslund sogn, Randers kommune

Genforeningssten i Tebbestrup, Randers kommune Genforeningsstenen står ved sydsiden af markvejen, der går fra Tebbestrupvej langs anlægget Egelund i Tebbestrup, 8940 Randers SV.
GPS-koordinater (link): 56.436460 10.014869
I august 1920, da Tebbestrups bys lodsejere var samlet til et møde angående jagtlejen, fremsatte oldermanden, gårdejer Nicolaj Nielsen "Egelund", forslag om at rejse en genforeningssten, hvad der blev vedtaget eenstemmigt, og et tremandsudvalg nedsattes til at forestå arbejdet.

Til mindesten benyttede man en sten, som blev hentet fra en gravhøj, "Ulvehøj", 2 km sydøst for byen.

På kong Christian den Tiende's fødselsdag, den 26. september 1920 blev genforeningsstenen i Tebbestrup afsløret af sparekassedirektør P. Skaarup, Randers. Operasanger Rudolf Hoffmann, Tebbestrup sang.

Højskoleforstander Aage Jensen, Voldby (Hadsten) har forfattet indskriften:
GENFORENINGEN
1920.
DANMARKS GRÆNSE MOD SYD BLEV FLYTTET
SPRÆNGTE BAAND BLEV ATTER KNYTTET
De to sidste linjer er også anvendt på genforeningsstenen i Voldby.