Tårs by og sogn, Hjørring kommune

Genforeningssten i Tårs by og sogn, Hjørring kommune Genforeningsstenen står ved T-krydset Bredgades udmunding i Trangetvej i 9830 Tårs.
Den 9. juli 1920 blev genforeningsstenen i Tårs afsløret af lærer Fløe, Tårs med taler af denne og forstander Andreas Nielsen, Bagterp og pastor Kjærgaard, Taars. Midt under festen trak en tordenbyge op, så der måtte søges ly i det nærliggende, meget rummelige forsamlingshus, som dog ikke nær kunne huse de mange festdeltagere, hvad der ikke nogensinde tidligere havde været tilfældet.

Som tekst er anvendt - med en lille ændring - de to sidste linjer af Brat af slaget rammet:
1864                   1920

SØNDERJYLLAND VUNDET
DET VAR DANMARKS MAAL
Gårdejer Marius Lie havde skænket stenen, som havde ligget på hans mark. Han sørgede også for at transportere den til opstillingspladsen.