Syvveje by, Skørring sogn, Syddjurs kommune

Genforeningssten i Syvveje by, Skørring sogn, Syddjurs kommune Genforeningsstenen står foran ejendommen Randersvej 141 ved Syvveje, 8544 Mørke.
GPS-koordinater (link): 56.382397 10.292847
I Skørring sogns nordøstlige hjørne rejste beboerne på Andi og Lemmer marker efter tilskyndelse af gårdejer J.P. Pedersen, "Tinghøjhus" en genforeningssten, som blev givet af gårdejer N. Olsen Høgh, "Kathrinesminde" på hvis mark den lå.

Genforeningsstenen blev afsløret den 9. juli 1920 af lærer Jørgensen, Skørring, som talte om den lykke og glæde, alle danske følte ved, at Sønderjylland atter forenedes med Moderlandet og over, at grænsen hvilede på folkenes selvbestemmelsesret.
Med et leve for det større, genforenede Danmark faldt dækket, og forsamlingen sang: Kongernes Konge.

Øverst er indhugget et farvelagt dannebrogsflag og derunder er datoen for afstemningen i Zone I:
10 FEBRUAR
1920
Sönderjylland
genvunden