Sundbylille by, Jørlunde sogn, Frederikssund kommune

Genforeningssten i Sundbylille, Frederikssund kommune Genforeningsstenen står i vejkrydset ved ejendommen Sundbylillevej 11, 3600 Frederikssund
GPS-koordinater (link): 55.835553 12.118244
Under et splitflag lyder teksten:
1864
1920
Ifølge "Mindesmærker i Nordsjælland", Kultur og Folkeminder bind 14, 1962 fremgår det bl.a., at indskriften skyldes byens daværende smed, Jakob Jakobsen.