Storring by, Storring sogn, Skanderborg kommune

Genforeningssten i Storring by, Storring sogn, Skanderborg kommune Genforeningsstenen står i det T-kryds, hvor Kirkebakken munder ud i Lilleringvej overfor ejendommen Lilleringvej nr. 3 i Storring by, 8464 Galten.
GPS-koordinater (link): 56.136915 9.939841
Genforeningsstenen blev rejst nogle år efter genforeningen; efter sigende på initiativ af lærer Ingvar August Dam, der var blevet ansat på Storring skole i 1922.

Stenen blev taget ud af kirkegårdsdiget til venstre for indgangslågen ud til Lilleringvej og på træruller slæbt hen til opstillingsstedet.

Stenhugger Hans Peter Jensen i Storring fik til opgave at indhugge inskriptionen, udarbejdet af lærer Dam.

Teksten på genforeningsstenen i Storring er:
STRID - TRO - BØN
GUD DOG GAV SIN LØN
1864   -   1920
Omkring stenen blev der oprindeligt anlagt bede, hvor der blev plantet roser. En eg fik plads lige bag ved stenen og en hæk omkransede pladsen med gange og græs.

Det beskrevne anlæg er senere igen sløjfet, formentlig i forbindelse med en vejudvidelse, og stenen står nu et græstæppe. Egetræet har dog vokset sig stort og dominerer nu genforeningspladsen.

Kilden er Knud Erik Pedersen, Skanderborg Leksikon, bl.a. efter oplysning fra Jens Sørensen, der som 7-8-årig overværede stentransporten.