Stokkemarke by og sogn, Lolland kommune

Genforeningssten i Stokkemarke by og sogn, Lolland kommune Genforeningsstenen står på kirkepladsen foran kirken, Tjennemarkevej nr. 1 i 4952 Stokkemarke.
GPS-koordinater (link): 54.836921 11.364549
Afsløringen af genforeningsstenen i Stokkemarke fandt sted 15. juni 1921.

Formanden for komiteen, købmand Peter Andersen, Stokkemarke der havde stået for rejsningen af mindet, bød velkommen, særlig til veteranerne, og redegjorde for baggrunden for stenens rejsning.

Derefter holdt gårdejer A.H. Lund, Abed den egentlig afsløringstale - med åbenbar reference til Bjørnsons Vi elsker dette landet - og sluttede: Når dækket for stenen falder, skal dette minde fortælle efterslægten om alt, hvad fædrene har kæmpet, og om, hvad mødrene har grædt, men som ikke har været forgæves. Vi vandt dog vor ret. Og i håbet om, at genforeningen altid må vedblive at være til gavn for gamle Danmark, udbringer vi et leve for konge og fædreland.

Efter dækket var faldet, foredrog et lille sangkor forskellige sønderjyske sange, hvorefter pastor Krogsbæk, Stokkemarke, talte om, hvad den rejste mindesten havde at sige nulevende og kommende slægter.

Udsmykningen af stenen af bornholmsk granit blev udført af billedhugger Schiøler, Maribo, efter tegning af Axel Cederholm, København.

Øverst er indhugget forskellige symboler, fredsklokkerne, der ringer, medens skyerne spredes og fuglene synger, ses øverst på stenen, længere nede er et kløverblad, der symboliserer landet, en ring, der er symbol på samling og åkanderne, der er et billedligt udtryk for Kongeåen.

Lærer Karoline Hansen, Stokkemarke forfattede indskriften:
SØNDERJYLLAND
FRIT NU ATTER MØDES KAN
DANSKE SYD OG NORD FOR
KONGEAA
1920