Stensballe by, Vær sogn, Horsens kommune

Genforeningssten i Stensballe by, Vær sogn, Horsens kommune Genforeningsstenen står foran ejendommen Fortevej nr. 3 (skole) i Stensballe by, 8700 Horsens.
GPS-koordinater (link): 55.873565 9.920525
Til afsløringsfesten 3. oktober 1920 var byens fire veteraner, fhv. gårdejere Hans Pedersen, Peder Sørensen, Mathias Ovesen og fhv. smed Ole Pedersen indbudt som æresgæster.

Oprindelig stod genforeningsstenen i Stensballe foran den gamle smedje, der en overgang fungerede som museum, men i dag huser en forretning. Museet blev i sin tid åbnet i forbindelse med afsløringsfesten.

Lærer A. I. Gejlager har forfattet indskriften på stenen:
I UFRED TABT
VED TROSKAB VUNDET
VED MODERSMAALET
MED OS FORBUNDET
GENFORENINGEN
1920
Stenen blev fundet på en mark i Stensballe, tilhørende Jens Martinus Sørensen, efter at sognets beboere længe forgæves havde søgt i sognets mange skove og næsten havde opgivet at finde en egnet sten.