Stensballe by, Vær sogn, Horsens kommune

Genforeningssten i Stensballe by, Vær sogn, Horsens kommune Genforeningsstenen står foran ejendommen Fortevej nr. 3 (skole) i Stensballe by, 8700 Horsens.
Til afsløringsfesten 3. oktober 1920 var byens fire veteraner, fhv. gårdejere Hans Pedersen, Peder Sørensen, Mathias Ovesen og fhv. smed Ole Pedersen indbudt som æresgæster.

Oprindelig stod genforeningsstenen i Stensballe foran den gamle smedje, der en overgang fungerede som museum, men i dag huser en forretning. Museet blev i sin tid åbnet i forbindelse med afsløringsfesten.

Lærer A. I. Gejlager har forfattet indskriften på stenen:
I UFRED TABT
VED TROSKAB VUNDET
VED MODERSMAALET
MED OS FORBUNDET
GENFORENINGEN
1920
Stenen blev fundet på en mark i Stensballe, tilhørende Jens Martinus Sørensen, efter at sognets beboere længe forgæves havde søgt i sognets mange skove og næsten havde opgivet at finde en egnet sten.