Spang by, Ulkebøl sogn, Sønderborg kommune

Genforeningssten i Spang by, Ulkebøl sogn, Sønderborg kommune Genforeningsmonumentet står, hvor Borgmester Andersens Vej krydser Augustenborg Landevej i Spang, Ulkebøl, 6400 Sønderborg.
GPS-koordinater (link): 54.924337 9.832420
Med tilslutning fra hele landsdelen blev genforeningsmonumentet, udført af billedhugger Jens Lund, København i Spang afsløret den 15. juni 1937.

Indskrifterne er forfattet af Valdemar Rørdam. Monumentet er trekantet og teksten lyder mod Nordborg-vejen henholdsvis Kirkevej henholdsvis Spang:
VI KOM HJEM GIK OPREJST IND
FEST BLEV FULGT AF ARBEJDSDAG
STRENGE KAAR GAV FASTE SIND
UNDER DANMARKS FRIE FLAG

TUNGE BYRDER SLED VOR MARV
FREMMED KRIG VAR PLIGTENS BUD
I DEN BRYDEKAMP MED GUD
FRELSTE VI VOR FREMTIDS ARV

STÆRKERE END GULD OG STAAL
GIK VORT GAMLE MODERSMAAL
DER HVOR LIVETS GRUNDVÆLD SPRANG
SIN UKUELIGE GANG
Det var Danske Samfund for Ulkebøl Sogn (formand domæneforpagter J. Lorentzen, Rønhave), der havde taget initiativ til monumentets rejsning med bistand - også økonomisk - fra Ny Carlsberg Fondet. Tidligere lå der på pladsen et bomhus fra tyskertiden, der både var uskønt og udansk og til gene for trafikken. Lorentzen anmodede amtet om at fjerne huset og få grunden overladt som plads for genforeningsmonumentet. Ikke blot sørgede amtet for nedrivningen, men påtog sig udgifterne ved pladsens omdannelse til et anlæg, udført efter tegning af havearkitekt C. TH. Sørensen, København.