Spandet by og sogn, Esbjerg kommune

Genforeningssten i Spandet by og sogn, Esbjerg kommune Genforeningsstenen står foran forsamlingshuset, Skolevænge nr. 17, Spandet, 6760 Ribe.
GPS-koordinater (link): 55.260515 8.901270
Søndag den 15. juni 1930 blev genforeningsstenen i Spandet afsløret af den næsten 97-årige "Gamle Smidt". Han var bevæget, da han siddende i sin stol drog flagdugen, der dækkede stenen, til side og bl.a. udtalte: ... Jeg vil håbe og ønske .... at den til alle tider må stå som minde om genforeningen i 1920.

Forsamlingshusets formand, gårdejer Peder H. Smidt, Spandetgaard - Gamle Smidts søn - holdt derefter afsløringstalen.

Den efterfølgende fest i forsamlingshuset sluttede med afsyngelsen af Grundtvigs sang: Udrundne er de gamle dage.

Det var også Peder H. Smidt, Spandetgård, der havde forfattet indskriften på stenen:
1920
FOLKEVILJEN FLYTTED
GRÆNSEPÆLEN FREM MOD SYD
SKILT BLEV SAMMENKNYTTET

TOLK VOR TAK OG SLÆGTENS FRYD
Det var bestyrelsen for forsamlingshuset, som havde taget initiativ til rejsning af stenen, som var fundet ved opdyrkning af en gammel tørvemose på Spandetgaards mark. Der var sjældent, at der i sognet var fundet så store sten, så det var ret heldigt og enestående, at en sten af denne størrelse blev tilvejebragt lokalt.