Solbjerg by, Astrup sogn, Aarhus kommune

Genforeningssten i Solbjerg by, Astrup sogn, Aarhus kommune Genforeningsstenen står i T-krydset, hvor Østergårdsvej munder ud i Solbjerg Hovedgade, 8355 Solbjerg.
Den 20. august 1920 blev genforeningsstenen i Solbjerg afsløret af pastor F.S. Bendix, Astrup kirke.

Øverst over furen er afbildet en bugtende og skællet orm omkring navnet Ormestenen.
Læge Snitker har forfattet indskriften:
NORDSLESVIG FRELSTES
FRA VOLDSDØMMETS GRU
SYDSLESVIGS DANSKE
KÆMPE ENDNU

1920
Den tidligere tekst på mindets cement- og stensokkel 9/7 - 1920 eksisterer ikke mere.

Teksten minder i øvrigt meget om indskriften på den ene genforeningssten i Asferg, Randers kommune.

Ormestenen er allerede omtalt i et markskelbrev fra 1576. Den dannede skel mellem byerne Fastrup i Vitved sogn, Hjelmslev Herred, og Onsted i Hvilsted sogn, Hads Herred. Et sagn fortæller yderligere, at der i 1722 opstod en strid om skellet mellem Fastrup og Onsted byer. Da sandemændene ikke kunne finde skellet og løse striden, henvendte de stridende parter sig til præsten i Frue-Ring-Vitved, som tilrådede de uenige bymænd til at bede Gud om, der måtte blive sendt et tegn fra himlen. Da krøb en orm op af jorden og kravlede hen over stenen, og hvor den kravlede, fremkom den dybe fure. Furen angav herefter skellet og stenen fik sit navn.