Sønderhav, Holbøl sogn, Aabenraa kommuen (1)

Genforeningssten i Sønderhav, Holbøl sogn, Aabenraa kommuen (1) Genforeningsstenen står udfor ejendommene Fjordvej 110-112 i Sønderhav, 6340 Kruså.
GPS-koordinater (link): 54.863747 9.499060
Ved afsløringen af genforeningsstenen i Sønderhav den 15. juni 1936 talte Danske Samfunds formand, sognefoged Asmus Hansen, Holbøl.
Indskriften er nogle linjer fra Marcus Lauesens kantate til H.P.Hanssens 70-års fødselsdag:
1920
KUN HVAD MÆND
VANDT VED RET
UDEN SVÆRD OG BLOD
DET SKAL LEVE
SOM ET SOLSKIN
OVER TIDENS FLOD
Nederst er stenen prydet med 2 lure.
Stenen er givet af gårdejer Hans Christensen, Grimtoft og indskriften er tegnet af billedhuggger G. Hammerich, København. Stenen blev i øvrigt rejst med tilskud fra Sprogforeningen.