Sønderborg købstad, og sogn, Sønderborg kommune

Genforeningssten i Sønderborg købstad, og sogn, Sønderborg kommune Genforeningsstenen står ved indkørslen til Sønderborg slotsplads, 6400 Sønderborg.
GPS-koordinater (link):
Søndag, den 15. juni 1930 kl. 11 om formiddagen var der samlet omkring 6000 mennesker omkring den tildækkede genforeningssten på Sønderborg slotsplads, som efter genforeningen var omdannet til et anlæg, hvor stenen stod på en græsklædt jordhøj. Mens Sønderborg Regimentsmusik og FDF's orkester spillede kom - ført af adjunkt Adler Lund - et kompagni af bannerførere, der repræsenterede forskellige foreninger i Sønderborg by og amt, samt Studentersangforeningen fra København.
Amtmand C. Lundbye holdt derefter en afsløringstale.

Efter afsløringen talte statsminister Th. Stauning, som sluttede med ordene: Det skal være mit ønske, at danskheden hernede, hvis kærlighed til fædrelandet altid har været så umiskendelig, må vokse og trives, og landet i al fremtid indenfor den nuværende grænse helt og udelt må forblive sammen med Danmark.
Med sangen: Der er et yndigt land sluttede højtideligheden.

Til højre for det danske våbenskjold, de tre løver, er indskriften:
GENFORENINGEN
15 JUNI 1920
Nedenunder fortsætter teksten:
VI ER DANSKE OG VI VIL VEDBLIVE AT VÆRE DANSKE
Den sidste linje er inspireret af  Krügers berømte ord i den prøjsiske Rigsdag.

Stenen stammer fra Bredsten strand på Kegnæs. Det tog otte dage at bringe stenen til slotspladsen, men den vejer også ca. 15 tons.