Søllinge by og sogn, Faaborg-Midtfyn kommune

Genforeningssten i Søllinge by og sogn, Faaborg-Midtfyn kommune Genforeningsstenen står i et anlæg, der ligger vest for kirkepladsen og foran gadekæret i Søllinge, 5750 Ringe.
GPS-koordinater (link): 55.285847 10.536416
Genforeningsstenen i Søllinge rejstes 8. juli og afsløredes 9. juli 1920. Byen og egnen var flagsmykket fra morgenstunden, og fra kl. 11 til 12 ringede kirkeklokkerne. Kl. 12 blev der afholdt gudstjeneste, hvor pastor N.L. Nielsen talte over Davids 126. salme *). Om aftenen var der fest i forsamlingshuset. Pastor Nielsen holdt her et nationalt foredrag. Derefter talte friskolelærer P. Petersen, Søllinge om Chr. Paulsen og Chr. Flor, og kommunelærer D.S. Jacobsen, Søllinge talte om krigene i 1848 og 1864 og tiden derefter.
Sognets fem veteraner var indbudt som æresgæster til fællesspisningen, men kun to var i stand til at give møde.

Pastor Nielsen stod også for indskriften, hvis to midterste linjer er fra Det haver så nyligen regnet:
TIL MINDE OM GENFORENINGEN
9 JULI 1920
OG DE TRO'ED AT HJERTEBAAND KAN BRISTE
OG DE TRO'DE AT GLEMMES KAN VOR RET
REJST AF BEBOERNE
I SØLLINGE-HELLERUP SOGNE

Anlægget og mindestenen er overtaget af kommunen.

') Salme 126 (Sang til festrejserne) i Det gamle Testamente, Salmernes bog lyder således:
1. Da HERREN hjemførte Zions fanger, var vi som drømmende;
2. da fyldtes vor mund med latter, vor tunge med frydesang; da hed det blandt folkene: "HERREN har gjort store ting imod dem!"
3. HERREN har gjort store ting imod os, og vi blev glade.
4. Vend, o HERRE, vort fangenskab som Sydlandets strømme!
5. De, som sår med gråd, skal høste med frydesang;
6. de går deres gang med gråd, når de udstrør sæden, med frydesang kommer de hjem, bærende deres neg.