Søllested by og sogn, Lolland kommune

Genforeningssten i Søllested by og sogn, Lolland kommune Genforeningsstenen står i skolegården i Krumsø Fri- og Kostskole, Højskolevej 79 i 4920 Søllested.
GPS-koordinater (link): 54.815031 11.259718
Stenen blev afsløret den 8. november 1925 af skolens formand, amtsrådsmedlem R.H. Skafte ved åbningen af vinterskolen i Lollands Højskole, som skolen hed dengang.

Højskoleforstander Arthur Petersen holdt festtalen under en højtidelighed i skolens gymnastiksal. Han udtalte:
Den sten, Højskolens bestyrelse har rejst i skolens have, er en mindesten for en af de største dage i danmarkshistorien. Vel er Danmarks rige i årenes løb blevet mindre og mindre, men folket gik frem og blev det førende på mange områder, og vi har en indre vækst og kultur, som selv den mindste af os har del i. Efter Verdenskrigen blev Danmark for en gangs skyld større, og der skete noget enestående i verdenshistorien, og derfor har vi rejst denne sten, hvis indskrift minder om sønderjydernes årelange, trofaste kamp for danskhedens bevarelse. Det er denne troskab, vi i dag sætter sten for her i Søllested. Uden den havde vi ikke fået den store genforeningsdag. Og lad os håbe, vi må få lige så god og stor en fremtid, som vi har haft fortid.

Højskoleforstanderen har forfattet indskriften:
SØNDERJYLLAND
1864 - 1920
ØRNE REV OG BLODET BANDT
MEN
TROFAST HOLDT TIL RETFÆRD VANDT
REJST 1925
Den egentlige afsløring fandt derefter sted, og forsamlingen sang det sidste vers af Jeg elsker de grønne lunde som afslutning på højtideligheden.