Snoldelev by og sogn, Roskilde kommune

Genforeningssten i Snoldelev by og sogn, Roskilde kommune Genforeningsstenen står syd for kirken, ved krydset Solrødvej - Snoldelev Bygade i Snoldelev by, 4621 Gadstrup.
Genforeningsstenen i Snoldelev afsløredes ved en national mindefest i Ysleholms have den 11. juli 1930, nemlig 10-årsdagen for genforeningsfesten på Dybbøl den 11. juli 1920, hvor statsminister N. Neergaard havde udtalt de løfterige ord til sydslesvigerne: I skal ikke blive glemt!, der i Snoldelev er blevet udhugget i granit. Det var derfor naturligt, at genforeningsstenen blev afsløret af fhv. statsminister dr. phil. N. Neergaard.

Sognepræsten, dr. theol. L. Glahn indledte med ordene: Vi er i en stund som denne ombølget af en usynlig magt. Den er en af livets stærkeste, for den evner at gøre et af mange. Vi kalder den nationalfølelsen.

Forsamlingen sang derefter Kaj Hoffmanns hymne til Dybbøl Skanser: Det er aldrig forgæves.

Derefter talte Neergaard om den dato, de er indhugget i mindestenen og sluttede: Den kamp, der føres syd for grænsen, er også vor. Vi må ikke glemme løftet, der taler fra den sten, der om lidt vil blive afsløret.

Efter talen blev en af fabrikant A.P. Andersen, Salløv, i dagens anledning forfattet sang afsunget, og deltagerne gik med musikken i spidsen til højen, hvor den tilhyllede sten stod. Neergaard trådte hen til stenen og foretog afsløringen med ordene: Så drager vi da sløret fra denne mindets og løftets sten. Vi mindes dem, der kæmpede og faldt for Sønderjylland, og vi tænker på, at kampen i syd stadig lever. Det er vor kamp. Det er Danmark, kampen gælder. Danmark leve!

Pastor Glahn har bestemt indskriften, der står nedenunder et udhugget dannebrog på stang:
I SKAL IKKE BLIVE GLEMT
DYBBØL 11 JULI 1920
På bagsiden af stenen står:
REJST 1930