Sneslev by, Førslev sogn, Ringsted kommune

Genforeningssten i Sneslev by, Førslev sogn, Ringsted kommune Genforeningsstenen står ved bredden af gadekæret overfor ejendommen Sneslevvej 14 i Sneslev, 4100 Ringsted.
Den 7. maj 1922 blev genforeningsstenen i Sneslev afsløret. Ved et efterfølgende festligt samvær i forsamlingshuset blev der talt af fru Martha Ottesen.

Det var gårdejer P. Hansen, Sneslev Møllegård, der i sin tid havde foreslået rejsningen af stenen, som var blevet fundet i en udgravet gravhøj på Sneslev Møllegårds mark.

Indskriften citerer de to sidste linjer af J.Helms's sang Jeg elsker de grønne lunde:
1864 - 1920
END ER DER EN GUD
FOROVEN
DER RAADER FOR
DANMARKS SAG