Skrave by og sogn, Vejen kommune

Genforeningssten i Skrave by og sogn, Vejen kommune Genforeningsstenen står ved hjørnet af Skravevej og Skrave Kirkevej, 6630 Rødding.
GPS-koordinater (link): 55.410276 9.106145
Gårdejer Mads Skøtt, Ravnholtgaard, var den, der tog initiativ til rejsning af genforeningsstenen i Skrave. Han købte for egen regning en stenkolos, der lå som skelsten i et dige ved Hjerting skov. Det var meningen at lade stenen kløve i to stykker og rejse delene i Langtved og Københoved. Spaltning mislykkedes imidlertid, hvorfor det udvalg, der i mellemtiden var blevet nedsat, vedtog at rejse stenen, som den var ved Skrave kirke.

Formanden for nævnte udvalg, tidligere sognerådsformand P. Rostgaard Andersen, Københoved foretog afsløringen den 11. november 1937, 19-års-dagen for våbenstilstandsdagen. Om aftenen fortsattes festen i forsamlingshuset, hvor hovedtalen blev holdt af magister Erik Appel, Ellehus.

Øverst på stenen ses en lærke, og derunder den af Marie Boesen, Københoved forfattet indskrift:
For Sol og Glæde i lyse Vaar
med Hjemfærd efter de onde Aar
vor Tak sig med Lærken opsvinger
Danmark
vor Dag og vor Daad vi dig bringer!
1864 - 1920