Skødstrup by og sogn, Aarhus kommune

Genforeningssten i Skødstrup by og sogn, Aarhus kommune Genforeningsstenen står på Kirkepladsen 4, 8541 Skødstrup.
Mindet blev rejst i 1945 af sognets beboere.

Der er først og fremmest tale om en befrielsessten til minde om 5. maj 1945, men den er samtidig en såkaldt dobbeltsten eller snarere en "trilobit", idet den også minder om genforeningen i 1920 og kong Christian den Tiendes 75 års fødselsdag.

Teksten lyder sådan:
1945
For genvunden Jord og genvunden Fred
rejstes sig Stenen på dette Sted.
Danmark,
i 25 Aaret for Sønderjyllands Genforening
med Moderlandet og i 75 Aaret for Christian
den Tiendes Danmarks gode Konge
Gud bevare Danmark helt,
Folkets Vilje aldrig delt!