Skodsbøl by, Broager sogn, Sønderborg kommune

Genforeningssten i Skodsbøl by, Broager sogn, Sønderborg kommune Genforeningsstenen står, hvor Hoelvej går ud i Skodsbølvej - overfor ejendommen Skodsbølvej 50 i Skodsbøl, Egernsund, 6310 Broager.
GPS-koordinater (link): 54.898676 9.658313
Bestyrelsen for Skodsbøl danske forening tog i foråret 1937 initiativet til at rejse en genforeningssten, og gennem en basar, der strakte sig over to dage, indkom de nødvendige pengemidler.

Genforeningsstenen blev rejst og afsløret samme år den 15. juni i overværelse af en for Skodsbøl by meget stor forsamling, hvor gårdejer Andr. Thomsen holdt afsløringstalen.

Stenen bærer følgende indskrift:
GENFORENINGEN
1920
FÆLLES STAMME - FÆLLES LAND
REJST 1937
Stenen blev i sin tid hentet på Skelle Strand.