Skærbæk by og sogn, Tønder kommune

Genforeningssten i Skærbæk by og sogn, Tønder kommune Genforeningsstenen står i T-krydset Aabenraavej / Tøndervej i 6780 Skærbæk.
GPS-koordinater (link): 55.155497 8.772879
På kong Christian den X’s 75-års fødselsdag onsdag, den 26. september 1945 blev genforenings- og befrielsesstenen i Skærbæk afsløret. Lærer Sig Kristensen redegjorde kort for arbejdet, der var gået forud, hvorefter amtslæge H. Lausten-Thomsen, der tidligere havde været læge i Skærbæk, med en smuk tale indviede og afslørede den store sten. Karetmager Niels Jensen, Skærbæk, holdt derefter en kort tale for kongen, hvorefter Sig Kristensen overdrog stenen i kommunens varetægt.
Sognerådsformand Peter Poulsen takkede på Skærbæk kommunes vegne for stenen.

Teksten på hovedstenen lyder:
1864 - 1920
Trofast Strid for Rettens Sag
gav Frihed og Fred i den nye Dag
9 April 1940 - 5 Maj 1945
Allerede før besættelsen, nemlig i 1939, blev der arbejdet med planer om en genforeningssten, uden at disse planer dog blev realiseret.
I besættelsens første år tog Ungdomsforeningen initiativ til rejsning af en genforeningssten, men grundet tyskernes nærværelse gik man stille med dørene. Der blev i al stilhed hensat et beløb i et af byens pengeinstitutter, og dette beløb voksede frem til 1945 ved indskud og renter.
Efter kapitulationen den 5. maj 1945 og efter de tyske besættelsestroppers tilbagetrækning kunne der atter tages fat på planen. Der blev nedsat et udvalg til genoptagelse af Ungdomsforeningens arbejde. Dette udvalg kom til at bestå af lærer Sig Kristensen, karetmager Niels Jensen, sognerådsformand Peter Poulsen og ”Vestkysten”s lokalredaktør Th. Lorenzen.
Det lykkedes at finde en sten på en mark tilhørende gårdejer Johannes Hjorth i Ejsbøl ved Haderslev, som skænkede. Civlforsvarskolonnen i Haderslev under ledelse af kolonnemester Nielsen-Vad transporterede den tonstunge sten fra marken i Ejsbøl til Skærbæk, hvortil den ankom om aftenen den 25. juli 1945.
Stedet var overfor Birkevejs udmunding i Tøndervej. Da Aabenraavej (tidligere Gassevej) blev omlagt og ført vinkelret ud i Tøndervej, blev det nuværende anlæg etableret i 1954 og genforenings- og befrielsesstenen blev sat der.
Mindebrønden og mindetavlen for de to frihedskæmpere, der var blevet afsløret i 1950 med deltagelse af daværende statsminister Hans Hedtoft, blev samtidigt flyttet fra Havevej til det nye anlæg.
Teksten på mindetavlen foran stenen er:
SKÆRBÆK SOGN
SATTE DETTE MINDE FOR
JOHAN NIELSEN OG HERMANN SVENDSEN
DER FALDT I FRIHEDSKAMPEN 5 MAJ 1945
ÆRE VÆRE DERES MINDE