Skaarup, Feldballe sogn, Syddjurs kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

Gårdejer Kristen Hansen i Skårup rejste i 1921 et genforeningsmindesmærke på en i gårdens nærhed beliggende, antagelig gammel gravhøj, Toruphøj. Højen havde tidligere været træbevokset, men ejeren lod træerne fælde for i stedet at rejse et minde for genforeningen, »der,« som Kristen Hansen udtrykte sig, »taler sit sprog om, hvad Gud kan gøre.« Fra højen er der en vid udsigt over Møllerup og Kalvø skove og vigen med slotsruinen.

Mindesmærket er formet som en runddysse. Fra højens top hæver sig fire 1 m høje bæresten, over hvilke er lagt en svær dæksten, hvori er indhugget:

1920
GRÆNSEN SÆTTER GUD
SOM VI HOLDER UD

Om højens fod er sat en kreds af 90 større og mindre opretstående natursten.

Mindesmærket rejstes og afsløredes ved en privat fest i efteråret 1921, og af hensyn til dets fremtidige fredning er der tinglæst deklaration og servitut på højen.